Akkoordverklaring

De aangegeven wensen via deze website zijn een goede leidraad voor uw nabestaanden. Het is echter niet juridisch bindend; uw nabestaanden kunnen hiervan afwijken. Wilt u zaken juridisch vastleggen raden wij aan contact op te nemen met een notaris.