Meld overlijden, 24 uur per dag bereikbaar: 040 226 01 58

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Uitvaartbureau Jan Fiddelaers is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Wij als onderneming vinden het belangrijk dat onze kwaliteit door een onafhankelijk instituut wordt getoetst. U als klant kunt bij uitvaartondernemingen met een Keurmerk Uitvaartzorg rekenen op de zes zekerheden. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van Uitvaartbureau Jan Fiddelaers aan deze zes kwaliteitseisen voldoet. Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of wij nog aan deze hoge eisen voldoen.

Heldere afspraken over uitvoering

Onze uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Transparante kostenbegroting

Onze uitvaartverzorger legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van de uitvaart

Onze uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

Bekwaam personeel

Ons personeel is gekwalificeerd, houdt hun kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen. Voor uitvaartondernemingen met het Keurmerk is het verplicht dat 75% van de uitvaarten wordt verzorgd door uitvaartverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers zijn opgenomen.

Doelmatige klachtenafhandeling

Uitvaartbureau Jan Fiddelaers hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komen we er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van onze klant staat natuurlijk voorop. Onze uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Wij zijn verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Meer informatie over de Stichting Kwaliteitszorg Uitvaartzorg kunt u lezen op website https://www.keurmerkuitvaartzorg.nl

U kunt Uitvaartbureau Jan Fiddelaers dag en nacht bellen en afspreken wanneer de komst van de uitvaartbegeleider gewenst is.