Meld overlijden, 24 uur per dag bereikbaar: 040 226 01 58

Uitvaartverzekering

"Kunnen jullie de uitvaart regelen ondanks dat er een uitvaartverzekering is?"

Ja, welke uitvaartverzekering er ook is, u heeft altijd vrije keuze in wie de uitvaart regelt. Er zijn uitvaartverzekeringen zoals Lifetri waar u onder dezelfde voorwaarden vrije keuze heeft wie de uitvaart regelt. Bij andere uitvaartverzekeringen kan het zo zijn dat zij een bedrag uitkeren die niet de volledige kosten van de uitvaart dekt. Wanneer het een dienstenverzkering betreft en u keuzes maakt die buiten de polis vallen, moet u ook bij hen bijbetalen dus dan zijn de financiële verschillen nihil.

Als u wilt weten wat er vergoed wordt als u een uitvaartverzekering heeft en Uitvaartbureau Jan Fiddelaers regelt de uitvaart, dan kunnen wij voor u naar de uitvaartverzekeraar bellen of u kunt dit zelf doen. Zij kunnen u direct duidelijkheid geven.

Wat u ook mee kunt nemen in uw overweging is het verschil in dienstverlening.
Bij Uitvaartbureau Jan Fiddelaers zal de uitvaartbegeleider dagelijks contact met u hebben. Veelal zal hij of zij elke dag even bij u langskomen, of in ieder geval telefonisch contact opnemen. Op die manier hoeft u niet alles in één dag te regelen, u kunt ook in de dagen na het regelgesprek nog beslissingen nemen. De uitvaartbegeleider is ook aanwezig bij de rouwbezoeken en leidt de uitvaart. Door de vele contactmomenten ontstaat er een vertrouwensband waardoor u met een gerust hart alles wat is afgesproken over kunt laten aan de uitvaartbegeleider. Alle contact verloopt via één persoon, de uitvaartbegeleider, waardoor er minder kans is op miscommunicatie.

U kunt Uitvaartbureau Jan Fiddelaers dag en nacht bellen en afspreken wanneer de komst van de uitvaartbegeleider gewenst is.