Meld overlijden, 24 uur per dag bereikbaar: 040 226 01 58

Nazorg

De begrafenis of crematie is achter de rug. Uitvaartbureau Jan Fiddelaers houdt echter nog contact met u.

Na ongeveer drie tot vijf weken brengt de uitvaartbegeleider die de uitvaart heeft verzorgd, een bezoek aan u. Samen neemt u de gang van zaken door. Bent u tevreden, heeft u opmerkingen of misschien suggesties ter verbetering? Voor u belangrijk omdat u kunt zeggen wat u er van gevonden heeft, voor ons belangrijk om met behulp van uw opmerkingen de kwaliteit op peil te houden of te verbeteren. En om samen weer even te praten over degene die er niet meer is en over uw ervaring in deze eerste weken na het overlijden. Dit nagesprek vindt plaats na iedere uitvaart.

Twee maal per jaar organiseert Uitvaartbureau Jan Fiddelaers in de aula van Rouwcentrum Fiddelaers een herdenkingsdienst voor de nabestaanden waarvoor wij het afgelopen half jaar een uitvaart hebben geregeld. Daarvoor worden uitnodigingen verstuurd, mensen kunnen zich aan de hand van de uitnodiging opgeven voor deze avond.


Ook een jaar na het overlijden, staat Uitvaartbureau Jan Fiddelaers, net als u, weer even stil bij het verlies.

Asbestemming

U kunt ook bij ons terecht voor het ophalen van de asbus, het uitzoeken van een mooi gedenksieraad of urn. Dit kan op afspraak en op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. In Rouwcentrum Fiddelaers aan de Spoorlaan 9c in Heeze hebben we voorbeelden van sieraden en urnen.

Literatuur

Heeft u er behoefte aan om iets te lezen over rouw dan is een vrij complete bibliotheek op dit terrein beschikbaar. In het rouwcentrum staan boeken met achtergrondinformatie over verliesverwerking en er zijn ook veel boeken van ervaringsdeskundigen aanwezig. De boeken worden desgewenst uitgeleend. Ook voor kinderen is vrijwel alles aanwezig wat op dit terrein verschenen is. Ook de kinderliteratuur wordt uitgeleend. Voor de school van het kind wordt desgewenst een 'verdrietkoffer' samengesteld met boeken, achtergrondinformatie en materialen. Alle benodigde boeken en materialen kunt u vinden bij In de Wolken.

Gesprek met een rouwdeskundige

Sommige nabestaanden hebben behoefte aan begeleiding na het ervaren van een verlies. Wij werken samen met Expertisecentrum Omgaan met Verlies in de bemiddeling hierin.

Begeleiding van rouwende kinderen

Ook voor kinderen of jongeren die iemand verloren hebben en daarbij extra steun nodig hebben,werken we samen met Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Begeleiding is iets anders dan therapie. Het gaat om gezonde kinderen die het moeilijk hebben met het verlies van een dierbare en daar tijdelijk steun bij nodig hebben. De rol van de ouder(s) is van groot belang. Ouders die goed voor zichzelf zorgen, zorgen indirect hiermee ook goed voor hun kind. Ouders die zelf hun kind willen begeleiden, vinden vaak steun in het boek 'Jong verlies'. Ook het herinneringsboek 'Ik zal je nooit vergeten' kan een belangrijk hulpmiddel zijn en voor jongeren 'Wie ben ik zonder jou?' Voor de kinderen en jongeren zelf zijn prentenboeken en jeugdliteratuur beschikbaar via In de Wolken.

U kunt Uitvaartbureau Jan Fiddelaers dag en nacht bellen en afspreken wanneer de komst van de uitvaartbegeleider gewenst is.