Meld overlijden, 24 uur per dag bereikbaar: 040 226 01 58

Kinderuitvaart

Overlijden van (te vroeg geboren) baby's

Zwangerschap leidt tot blijdschap en verwachting van een nieuw leven. Groot is dan ook het verdriet wanneer een kindje levenloos geboren wordt of vlak na de geboorte overlijdt.

Vanaf 24 weken zwangerschap is het verplicht een baby aan te geven bij de burgerlijke stand. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag dat ook maar is het niet verplicht. Tegenwoordig nemen prille ouders steeds vaker het besluit hun onvoldragen baby, jonger dan 24 weken, aan te geven. Het is het formeel erkennen van het bestaan van hun kind, mede doordat het gepaard gaat met enkele formele handelingen. Het kind komt in het geboorteregister en desgewenst in het trouwboekje. Baby's die bij een zwangerschap van 24 weken of langer geboren worden, moeten aangegeven worden en komen altijd in het geboorteregister en het trouwboekje (als de ouders gehuwd zijn).

Bij dezelfde gang naar het gemeentehuis kan ook het overlijden van de baby gemeld worden. Dit hoeft niet per se door de uitvaartbegeleider te gebeuren, de vader of iemand anders die weet heeft van het overlijden, mag dit ook doen. Hierbij is een 'verklaring van overlijden' van een arts nodig. De ambtenaar maakt een 'akte van overlijden' op. Desgewenst krijgt degene die aangifte doet daar een uittreksel van mee. Ook schrijft de ambtenaar een 'verlof tot begraven of cremeren' uit. Deze wordt voorafgaand aan de begrafenis of crematie afgegeven aan het personeel van de begraafplaats of crematorium. Bij afwezigheid van dit document mag de begrafenis of crematie wettelijk niet plaatsvinden.

Ten opzichte van vroeger is er veel verbeterd in de omgang met (de ouders van) een overleden baby. Bijvoorbeeld:

  • De wettelijke erkenning van vruchten jonger dan 24 weken door de mogelijkheid aangifte te doen van geboorte en overlijden.
  • De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden nu ook de uitvaart van een baby die nog geen 24 weken gedragen is. Het is niet helemaal duidelijk vanaf hoeveel weken zwangerschap zij dit doen maar meestal houden ze 16 weken aan.
  • In het ziekenhuis doet men alle moeite om ouders op hun eigen manier en in eigen tempo afscheid te laten nemen van hun baby. De moeder mag de baby regelmatig bij zich hebben, veel ziekenhuizen werken samen met Stichting Make a Memory. Zij vervaardigen foto’s voor familie van ernstig zieke, stervende of overleden baby’s vanaf 23 weken zwangerschap en kinderen tot en met 17 jaar.
  • Door de moderne technieken zijn er meer mogelijkheden tot thuisopbaring.
  • Er is veel keuze in materialen zoals speciaal kinderrouwdrukwerk, kistjes, mandjes, wikkeldoeken, kleine urnen en grafmonumenten.
  • Bij In de Wolken zijn boeken en materialen verkrijgbaar rondom afscheid en verlies.
  • Er zijn veel zelfhulporganisaties, mogelijkheden tot lotgenotencontact en informatieve websites gekomen waar ouders informatie, erkenning en steun kunnen krijgen.

 

Uitvaarten van kinderen

Op zich kunnen we begrijpen dat mensen eens moeten sterven. Zolang dat in de 'juiste volgorde' gaat (de oudsten het eerst) kunnen we er enigszins mee leven. Maar mensen die naar ons gevoel te vroeg doodgaan daar kunnen we veel moeilijker mee omgaan, vooral als het kinderen betreft. Als een baby, kind of jongere overlijdt, is het enige wat we nog kunnen doen voor dit kind, de uitvaart regelen op een manier die bij hem of haar en bij onszelf past. Het kan een eerste stap zijn in het rouwproces. Mensen die het niet kunnen of mogen doen op hun eigen manier zijn hier vaak nog jarenlang boos over en komen vaak niet aan hun verdriet toe.

De uitvaartbegeleider gaat rustig met de ouders en eventueel de broertjes en/of zusjes kijken wat voor afscheid past bij het leventje van het overleden kindje. Wat wordt de inhoud van het afscheid, welke locatie past daarbij en wanneer gaat het plaatsvinden? Wat wil het gezin zelf doen en regelen en wat besteden ze liever uit? De uitvaartbegeleider past zich aan de wensen en behoeftes van het gezin aan. Bij een kinderuitvaart is het aan te raden om de uitvaart vast te leggen door een professioneel bedrijf omdat de ouders vaak niet alles goed meekrijgen of zodat de broertjes en/of zusjes het later nog eens terug kunnen kijken. Wij werken op zulke momenten graag samen met Spirilijn. Bij elke uitvaart geven wij ouders en kinderen boekjes van In de Wolken voor extra ondersteuning. Voor kinderen is er bijvoorbeeld een herinneringsboek waar ze foto's in kunnen plakken en herinneringen in op kunnen schrijven. Dit is tevens een mooi boekwerk om later in terug te kunnen kijken.

 

Kistje, mandje of wikkeldoek

Er zijn kistjes, mandjes en wikkeldoeken speciaal voor baby's en kinderen verkrijgbaar. Onder andere Amelius heeft een prachtig assortiment op dit gebied.

U kunt Uitvaartbureau Jan Fiddelaers dag en nacht bellen en afspreken wanneer de komst van de uitvaartbegeleider gewenst is.