Meld overlijden, 24 uur per dag bereikbaar: 040 226 01 58

Onze dienstverlening

Bereikbaarheid

Uitvaartbureau Jan Fiddelaers is 7 dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 040-2260158. De uitvaartbegeleider die de uitvaart met u regelt, is ook mobiel bereikbaar.

Contactmomenten

De uitvaartbegeleider zal dagelijks contact met u hebben. Veelal zal hij of zij elke dag even bij u langskomen, of in ieder geval telefonisch contact opnemen. Op die manier hoeft u niet alles in één dag te regelen, u kunt ook in de dagen na het regelgesprek nog beslissingen nemen. De uitvaartbegeleider is ook aanwezig bij de rouwbezoeken en leidt de uitvaart. Door de vele contactmomenten ontstaat er een vertrouwensband waardoor u met een gerust hart alles wat is afgesproken over kunt laten aan de uitvaartbegeleider. Alle contact verloopt via één persoon, de uitvaartbegeleider, waardoor er minder kans is op miscommunicatie.

In eigen handen

We maken de rouwbrieven, prentjes, advertenties en liturgieën in eigen beheer. We hebben een rouwauto waarmee de overledene vervoerd kan worden. Wanneer de overledene in de dagen tot de uitvaart thuis of in een verzorgingshuis zal verblijven, dragen wij daar zorg voor.

De verzorging van de overledene kan in uw bijzijn plaatsvinden. Wij zullen dagelijks zorgen voor de overledene en controleren of de bedkoeling (indien nodig) goed werkt. Een bedkoeling is niet nodig als de overledene een thanatopraxiebehandeling heeft gehad.

Rouwcentrum Fiddelaers

Rouwcentrum Fiddelaers in Heeze beschikt over een rouwkamer waar nabestaanden op afspraak de overledene kunnen bezoeken. Ook is er een rouwhuiskamer waarvan u een sleutel kunt ontvangen. Middels deze sleutel kunt u dag en nacht uw dierbare bezoeken. In de aula van Rouwcentrum Fiddelaers kan een afscheidsdienst, avondviering, een condoleance en/of koffietafel plaatsvinden. Steeds vaker wordt een crematorium slechts gebruikt voor de crematie. Men kiest vaker voor een andere locatie waar meer tijd is voor de afscheidsdienst zoals in onze sfeervolle aula. Hier is alle tijd en ruimte. De aula kan naar uw wens worden ingericht.

Na de uitvaart

Ongeveer drie weken na de uitvaart komt de uitvaartbegeleider bij u op nagesprek om te kijken hoe het met u gaat. Ook kijkt u samen terug op hoe de uitvaart is verlopen en worden de vragen besproken die er mogelijk nog zijn. Indien u dat wenst, wordt er gekeken naar een dankbetuiging, gedenksieraden of urnen.

Herdenken

Tweemaal per jaar organiseren we een herdenkingsdienst voor nabestaanden. De herdenkingsdienst wordt samen met u gemaakt. We branden kaarsjes bij de foto’s van degenen die we herdenken en noemen hun namen. We luisteren naar een gedicht of een verhaal, naar muziek en staan op die manier weer een moment stil bij degenen die er niet meer zijn.

U kunt Uitvaartbureau Jan Fiddelaers dag en nacht bellen en afspreken wanneer de komst van de uitvaartbegeleider gewenst is.